0
0


تماس با شاپ کده


  ادرس فروشگاه

  انبار : تهران ، کیلومتر 20 جاده مخصوص کرج ، شهر قدس ، میدان قدس ، خیابان امام زاده ، روبروی فرمانداری ، انبار همیارلیزر 02146831099


  تلفن تماس

  30 97 454 0912 (مدیریت)

  5 260 260 0935 (فروش دستگاه و قطعات)

  08 03 800 0936 (مدیر تولید)


  فکس

  061-00000000000


  شبکه های اجتماعی

  loading